เข้าสู่:
User:
Pass:
  ไลน์กลุ่ม โรงแรมลำพูน-อบจ.


ไลน์กลุ่ม ภาษีน้ำมันลำพูน
      ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน เราพร้อมให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการเพิ่มช่องทางการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ โดยการยื่นแบบชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการน้ำมัน/ก๊าซ ยาสูบ และค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักโรงแรมผ่านโปรแกรมการชำระภาษีระบบออนไลน์

    ปัจจุบัน ช่องทางในการอำนวยความสะดวกแต่ประชาชนในการชำระภาษี นอกจากการชำระภาษีผ่านโปรแกรมออนไลน์แล้ว ( http://income.lamphunpao.go.th ) ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมฯ ทางช่องทาง ดังนี้
  • ให้บริการรับชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขบัญชี 511-1-16680-7 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 01-047-2-784699 และได้เปิดการใช้บริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านช่องทาง Internet Payment และ Thai QR Cord
  • ให้บริการรับชำระภาษี ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ชั้น 2 ในวันเวลาราชการและช่วงเวลาพักเที่ยง
  • มีแบบฟอร์มการยื่นชำระภาษี สามารถดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน www.lamphunpao.go.th
  • ยื่นแบบฟอร์มการชำระภาษีผ่านทางไปรษณีย์ ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ 125 ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 และทางโทรสาร (แฟกซ์) 0-5359-7277

 


 
8
สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลลำพูนพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยอณูชีวโมเลกุล
8 พ.ค 64
8
มอบของอุปโภคบริโภค ส่งต่อให้กับพี่ๆ น้องๆ ทีม 1669 อบจ.ลำพูน
8 พ.ค 64

 
 
 
 
   
 
 

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์
โทร
0-5359-7277 ต่อ 203
พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส