เข้าสู่ระบบยื่นแบบออนไลน์
ประเภท:
User:
Pass:
คู่มือยื่นแบบออนไลน์(ผู้ประกอบการ)
 
สถิติการจัดเก็บภาษีรายได้

สถิติผู้เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนผู้ใช้งาน 689 ราย
สถิติการเข้าใช้ 38391 ครั้ง
 


ไลน์กลุ่ม โรงแรมลำพูน-อบจ.


ไลน์กลุ่ม ภาษีน้ำมันลำพูน
 
 
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง อบจ.ลำพูน
      ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน เราพร้อมให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในการเพิ่มช่องทางการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ โดยการยื่นแบบชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการน้ำมัน/ก๊าซ ยาสูบ และค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักโรงแรมผ่านโปรแกรมการชำระภาษีระบบออนไลน์

    ปัจจุบัน ช่องทางในการอำนวยความสะดวกแต่ประชาชนในการชำระภาษี นอกจากการชำระภาษีผ่านโปรแกรมออนไลน์แล้ว ( http://income.lamphunpao.go.th ) ผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมฯ ทางช่องทาง ดังนี้
  • ให้บริการรับชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขบัญชี 511-1-16680-7 และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 01-047-2-784699 และได้เปิดการใช้บริการรับชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านช่องทาง Internet Payment และ Thai QR Cord
  • ให้บริการรับชำระภาษี ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ชั้น 2 ในวันเวลาราชการและช่วงเวลาพักเที่ยง
  • มีแบบฟอร์มการยื่นชำระภาษี สามารถดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน www.lamphunpao.go.th
  • ยื่นแบบฟอร์มการชำระภาษีผ่านทางไปรษณีย์ ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ 125 ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 และทางโทรสาร (แฟกซ์) 0-5359-7277

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
5
เอกสารประชาสัมพันธ์น้ำมัน/ก๊าซ ยาสูบ
5 มี.ค 65
5
เอกสารประชาสัมพันธ์โรงแรม
5 มี.ค 65
5
เอกสารประชาสัมพันธ์โรงแรม
5 มี.ค 65
4
เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ยาสูบ
4 มี.ค 65
4
แผนผังการลดขั้นตอนการทำงานโรงแรม
4 มี.ค 65
4
แผนผังการลดขั้นตอนการทำงานน้ำมัน ยาสูบ
4 มี.ค 65
4
แผนผังการลดขั้นตอนการทำงานค่าเช่าหรือบริการสถานที่
4 มี.ค 65
4
กำหนดการ
4 มี.ค 65
4
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
4 มี.ค 65
8
สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลลำพูนพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยอณูชีวโมเลกุล
8 พ.ค 64

ภาพข่าว กิจกรรมฝ่ายพัฒนารายได้
 
26 พ.ย.2564 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง อบจ.ลำพูน ออกส..
นายเสริมชัย ลี้เขียววงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังห..
ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ได้ออกติดตามค่าเช่าประจำเด..
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ออก..
อบจ.ลำพูน เปิดประชุมสัมมนา โครงการอบรมสัมมนาศึกษาด..
17 ก.พ.2565 กองคลัง โดยฝ่ายพัฒนารายได้ ออกติดตาม..
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยง สถานที่สำคัญ
 
วัดพระยืน ..
พิพิธภัณฑ์วัดต้นแก้ว ..
วัดพระเจ้าตนหลวง..
ปั้นหม้อน้ำดินเผาบ้านสันเหมือง..
จุดชมวิวดอยกระตึก..
วัดเกาะกลาง..
 
     
© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์
โทร
0-5359-7277 ต่อ 203

พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส