เข้าสู่:
User:
Pass:
  

ค้นหา
 เอกสารประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษ๊น้ำมันและยาสูบ 16 มี.ค 60
 เอกสารประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษ๊น้ำมันและยาสูบ 16 มี.ค 60
 เอกสารประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษ๊ และค่าธรรมเนียม โรงแรม 16 มี.ค 60
 เอกสารประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษ๊ และค่าธรรมเนียม โรงแรม 16 มี.ค 60
 การชำระเงินภาษี 7 ธ.ค 59
 แจ้งแนบเอกสารยื่นแบบชำระภาษีตัวจริง 7 ธ.ค 59
 ยื่นแบบ ชำระภาษีออนไลน์ได้ ตั้งแต่ ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป 18 พ.ย. 59
 แจ้งเตือน 9 พ.ย. 59
 หน้า>> 1 |  
 
   
 
 

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์
โทร 0-5359-7260

พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส