เข้าสู่ระบบยื่นแบบออนไลน์
ประเภท:
User:
Pass:
คู่มือยื่นแบบออนไลน์(ผู้ประกอบการ)
 
สถิติการจัดเก็บภาษีรายได้

สถิติผู้เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนผู้ใช้งาน 690 ราย
สถิติการเข้าใช้ 39014 ครั้ง
 


ไลน์กลุ่ม โรงแรมลำพูน-อบจ.


ไลน์กลุ่ม ภาษีน้ำมันลำพูน
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ เกี่ยวกับหน่วยงาน
 
ค้นหา
 เอกสารประชาสัมพันธ์น้ำมัน/ก๊าซ ยาสูบ 5 มี.ค 65
 เอกสารประชาสัมพันธ์โรงแรม 5 มี.ค 65
 เอกสารประชาสัมพันธ์โรงแรม 5 มี.ค 65
 เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมัน/ก๊าซ ยาสูบ 4 มี.ค 65
 แผนผังการลดขั้นตอนการทำงานโรงแรม 4 มี.ค 65
 แผนผังการลดขั้นตอนการทำงานน้ำมัน ยาสูบ 4 มี.ค 65
 แผนผังการลดขั้นตอนการทำงานค่าเช่าหรือบริการสถานที่ 4 มี.ค 65
 กำหนดการ 4 มี.ค 65
 ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 4 มี.ค 65
 สนับสนุนงบประมาณให้โรงพยาบาลลำพูนพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยอณูชีวโมเลกุล 8 พ.ค 64
 มอบของอุปโภคบริโภค ส่งต่อให้กับพี่ๆ น้องๆ ทีม 1669 อบจ.ลำพูน 8 พ.ค 64
 หน้า>> 1 |
     
© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์
โทร
0-5359-7277 ต่อ 203

พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส