เข้าสู่:
User:
Pass:
  

วัดมหาวัน

ที่ตั้ง ในเมือง  เมือง  ลำพูน  
รายละเอียด

ตั้งอยู่ริมถนนจามเทวี ห่างจากศาลากลางจังหวัด 500 เลียบไปตามคูเมืองเก่า วัดมหาวันสร้างมาแต่ครั้งพระนางจามเทวีขึ้นครองนครหริภุญไชย สิ่งที่น่าชื่นชมคือ พระพุทธสิกขิ หรือ พระศิลา ซึ่งพระนางจามเทวีอัญเชิญมาจากเมืองละโว้ ชาวเมืองเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า พระรอดหลวง หรือพระรอดลำพูน ซึ่งมีความสำคัญและเป็นแม่พิมพ์ในการจำลองทำพระเครื่องที่ลือชื่อคือ พระรอดมหาวัน
 
แผนที่
 

View วัดมหาวัน in a larger map
   
 
 

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์
โทร 0-5359-7260

พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส