เข้าสู่:
User:
Pass:
  

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

ที่ตั้ง ในเมือง   เมือง  ลำพูน  
รายละเอียด

ตั้งอยู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวีองค์ปฐมกษัตริย์ แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม ความสามรถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน
 
แผนที่
 
   
 
 

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์
โทร 0-5359-7260

พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส