เข้าสู่ระบบยื่นแบบออนไลน์
ประเภท:
User:
Pass:
คู่มือยื่นแบบออนไลน์(ผู้ประกอบการ)
 
สถิติการจัดเก็บภาษีรายได้

สถิติผู้เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนผู้ใช้งาน 690 ราย
สถิติการเข้าใช้ 39014 ครั้ง
 


ไลน์กลุ่ม โรงแรมลำพูน-อบจ.


ไลน์กลุ่ม ภาษีน้ำมันลำพูน
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มต่างๆ ฟรี
 
ค้นหา
1 แบบฟอร์มโรงแรม.. [2/3/2565 17:33:14 ]
2 แบบฟอร์มโรงแรม.. [2/3/2565 17:32:42 ]
3 คำขอจดทะเบียน.. [2/3/2565 17:29:35 ]
4 แบบ อบจ.รร.3 แบบยื่นรายการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม.. [2/3/2565 17:28:34 ]
5 แบบ อบจ.รร.2 หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักในโรงแรม.. [2/3/2565 17:25:05 ]
6 แบบ อบจ.รร.1 แบบระเบียนโรงแรม.. [2/3/2565 17:24:08 ]
7 แบบ อบจ.01-6 งบเดือนแสดงการรับ-จ่ายน้ำมัน/ก๊าซ.. [2/3/2565 17:21:53 ]
8 แบบ อบจ.01-5 บัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายน้ำมัน/ก๊าซ.. [2/3/2565 17:21:18 ]
9 แบบ อบจ.01-4 รายการภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด.. [2/3/2565 17:20:29 ]
10 แบบฟอร์มคำขอย้ายสถานการค้า เลิก หรือโอนกิจการ.. [8/5/2564 14:21:03 ]
11 แบบฟอร์มคำขอยกเลิกการจดทะเบียนสถานค้าปลีกน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม.. [8/5/2564 14:05:21 ]
 หน้า>> 1 |
     
© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์
โทร
0-5359-7277 ต่อ 203

พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส