เข้าสู่ระบบยื่นแบบออนไลน์
ประเภท:
User:
Pass:
คู่มือยื่นแบบออนไลน์(ผู้ประกอบการ)
 
สถิติการจัดเก็บภาษีรายได้

สถิติผู้เข้าใช้งานในระบบ
จำนวนผู้ใช้งาน 692 ราย
สถิติการเข้าใช้ 39648 ครั้ง
 


ไลน์กลุ่ม โรงแรมลำพูน-อบจ.


ไลน์กลุ่ม ภาษีน้ำมันลำพูน
 
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่งานพัฒนารายได้ กองคลัง อบจ.ลำพูน
 
  1. ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ ผู้เข้าพักในโรงแรมมีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในอัตราร้อยละ 1.00 ของค่าเช่าห้องพักโดยให้ผู้ควบคุม หรือผู้จัดการโรงแรมเรียกเก็บจากผู้พักแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ผู้ควบคุมหรือผู้จัดการโรงแรมนำส่งเงิน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปพร้อมบัญชีผู้พักและรายละเอียดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
  2. ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในเขตจังหวัด ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันซึ่งจำหน่ายปลีกน้ำมันเบนซินและน้ำมันคล้ายกับน้ำมันดีเซล หรือน้ำมันที่คล้ายกัน ในอัตราลิตรละ 4.54 สตางค์ และก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ในอัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค์ โดยให้ผู้ค้าปลีกยื่นแบบรายการพร้อมชำระภาษี ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
  3. ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้ายาสูบผู้มีหน้าที่เสียภาษียาสูบคือ ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตหรือนำออกแสดงเพื่อขายยาสูบชนิดบุหรี่หรือซิกาแรต หรือบุหรี่ซิการ์ ในอัตรามวนละ 9.30 สตางค์ โดยให้ผู้ค้าปลีกยื่นแบบรายการพร้อมชำระภาษี ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
     
© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
125 หมู่ 15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์
โทร
0-5359-7277 ต่อ 203

พัฒนาระบบโดย หสม.ทีเอสบิส