ผู้ประกอบการ
 
 

 
  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
โทร. 0-5359-7260 แฟ็กซ์.


ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  พ.ศ. 2559-2560
พัฒนาระบบโดย ทีเอส บิส